Ga direct naar:

Actuele activiteiten

Expositie 'Peel en Maas in oude kaarten; de wegen die we gingen..'

Vanaf 18 december 2015 staat het museum in het teken van de nieuwe wisseltentoonstelling over streekkaarten in Peel en Maas, genaamd ‘de wegen die wij gingen’. In het museum worden dan diverse(digitale) oude (land) kaarten uit het Land van Peel en Maas getoond. Zoals de ┬áPeutinger kaart, gebruikt als routeplanner in de Romeinse Tijd en een kaart van Meijel uit 1592!   

Kaarten die te maken hebben met ruzies tussen de dorpen over het gebruik van “Gemene gronden”, de gemeenschappelijke heide- en turfgebieden. Zoals onder andere een kaart van Meijel uit 1592 en een nooit eerder vertoonde kaart uit 1630 van het veengebied waar tegenwoordig Grashoek ligt. Ook is een grote kaart te zien, die is samengesteld uit 9 Tranchot kaarten die nauwkeurig de toestand rond 1810 van Peel en Maas in beeld brengt met alle wegen(karresporen) uit die tijd.

Daarnaast worden de wegen over het water niet vergeten met onder andere een kaartje van het veer bij Kessel uit 1556. Tenslotte laat de expositie tevens zien hoe landmeters in de 17 eeuw hun werk moesten doen met welk hulpmateriaal. 

  

Op de beide afbeeldingen is te zien dat Meijel gelegen was op een kruispunt in de Peel. Bij de wegen vanaf Roggel, Nederweert en Brey (Maasbree) wordt speciaal vermeld ‘chemin de charrois en toute temps, ofwel karrenspoor dat het hele jaar door te gebruiken is. Dat geeft natuurlijk te denken over de toestand van de andere wegen….!

De expositie is met zorg samengesteld door de heer Jacques Cuijpers. Op een aantal zondagen zal de heer Cuijpers en andere experts op dit terrein komen vertellen over dit uniek kaartmateriaal. De expositie 'Peel en Maas en oude kaarten; de wegen die wij gingen'  is te zien tot na de zomer van 2016.


Tentoonstelling 'schansen en vluchtplaatsen in Peel en Maas'

De tentoonstelling geeft door middel van een grote kaart een beeld van boerenschansen zoals die in de periode van de Tachtigjarige Opstand 1568-1648 werden opgericht in Peel en Maas om zichzelf en hun vee te beschermen tegen groepjes plunderende soldaten.

Op een andere kaart is aangegeven op welke 7 locaties in Peel en Maas een boerenschans opgericht werd en welke inspanning dat van de boeren vergde. Tevens zijn wapens te zien waarmee men zich in die tijd verdedigde. Bekend is dat de Tachtigjarige Oorlog leidde tot het ontstaan van Nederland als zelfstandige natie en de welvaart van het zeevarende Holland; minder bekend is met welke pijn die oorlog gepaard ging in ’t Land van Peel en Maas. 

  

Dit alles naar aanleiding van de reconstructie van de vroegere boerenschans ‘de onderste schans’ uit 1644 als bijzonder landschapselement gelegen tussen Helden en Baarlo in het toendertijd moerassige Kwistbeekdal. Tijdens de 80 jarige oorlog en ook daarna moesten de bewoners soms vluchten voor plunderende troepen en zich ter verdediging tijdelijk verschansen.

Deze schans is inmiddels weer in ere hersteld en is onlangs opgeleverd.

Naast de tentoonstelling, kunt op de filmkamer een docu zien over de Kwistbeek, het kwistbeekdal en de omligggende gehuchten met een mix van natuur en geschiedenis.

Snelkoppelingen