ANBI

 1. Naam en adres van het museum:
  Streekmuseum Peel en Maas
  Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden
 2. KvK-nummer en fiscaalnummer
  KvK-dossiernummer: 12067158
  Fiscaalnummer: 818154494
 3. Doelstelling
  Museum Peel en Maas wil het cultuurhistorisch erfgoed van haar gebied bewaren, doorgeven aan de volgende generaties en presenteren aan de bezoekers van de streek. Verder ontwikkelt zij activiteiten met cultuurhistorisch en natuurhistorische aspecten. Ze doet dat in nauwe samenwerking met de gemeenten, diverse verenigingen en stichtingen op dit gebied en eigenaren en beheerders van cultuurhistorische monumenten, landschappen en diverse collecties. Hierin speelt educatie een belangrijke rol. Last but not least wil het de bezoeker een sterke prikkel geven tot het bezoeken van de recreatieve en toeristische voorzieningen en natuur- en cultuurhistorische monumenten in de streek.
 4. Beleidsplan
  • Streekmuseum Peel en Maas
   Opening: december 2008.
   Oprichters: heemkundeverenigingen Medelo, Oos Naer en Helden, Historische werkgroepen De Borcht en De Brede, Stichting Keverberg, IVN Helden, VVV Helden en Stichting Deportatie oktober 1944 Noord- en midden Limburg.
   Omvang: balie, een filmkamer, een gang boven, een kamer voor tijdelijke tentoonstellingen en  12 ruimten voor “permanente” exposities met cultuurhistorische en natuurhistorische objecten die een beeld geven van de geschiedenis van Peel en Maas. Bovendien zijn in het museum een depot van cultuurhistorische objecten en een documentatiecentrum met boeken, foto’s, kaarten van de streek gevestigd
  • Het museum richt zich op de volgende doelgroepen: mensen uit de eigen streek, toeristen en leerlingen van de basisscholen en voortgezet onderwijs.
   Per jaar bezoeken ongeveer 3000 mensen het museum.
  • Het museum is in de winterperiode elke woensdag en zondag open in de namiddag van 13.00 tot 17.00 uur en in de zomerperiode op dezelfde tijden elke dag behalve op maandag en dinsdag.
  • Activiteiten:
   1. In stand houden van het museum
   2. Het beheer van de permanente exposities
   3. Organiseren van 2 tijdelijke tentoonstellingen per jaar.
   4. Organiseren van lezingen
   5. Toeristisch informatiepunt verzorgen
   6. Verkoop van boeken en video’s over de lokale geschiedenis
   7. Het organiseren van het toezicht.Organiseren van rondleidingen
   8. Het opstellen van de geschiedeniscanon van Peel en Maas
   9. Medewerking aan educatieve activiteiten door de lokale onderwijswereld
 1. Inkomsten
  De inkomsten bestaan voornamelijk uit subsidies van de gemeente € 60.000. Daarnaast worden entreegeld ontvangen € 6.000 en incidenteel middelen van grotere en kleine sponsoren. Voor bijzondere projecten worden subsidies verkregen van de provincie Limburg,
 2. Uitgaven
  De middelen worden besteed aan de gewone exploitatie met daaronder een vast bedrag voor tentoonstellingen € 7000 per jaar.
 3. Vermogen
  Het museum heeft een klein eigen vermogen in de vorm van een spaarrekening in orde van grootte van € 10.000 voor onvoorziene zaken. Het heeft geen leningen die nog afgelost moeten worden. Het onroerend goed waarin het museum is ondergebracht is niet haar eigendom, maar van de gemeente Peel en Maas. De objecten zijn ook niet haar eigendom maar van de groeperingen die het museum in stand houden. Het heeft wel een beperkt aantal inventarisobjecten.
 4. Vrijwilligers
  Het museum heeft geen personeel in dienst. Het wordt in zijn geheel in stand gehouden door vrijwilligers. Zij besteden per jaar ongeveer 9000 uren aan het museum. Zij kunnen onkosten declareren. Materiaal schaft het museum voor hen aan. Toezichthouders in het museum ontvangen € 2 per toezichtuur, andere vrijwilligers, waaronder het bestuur, krijgen een niet-geldelijke beloning in de vorm van een gezellig bezoek aan een museum, een stad en dergelijke. Vacatiegeld wordt niet uitgekeerd.
 1. Bestuur
  Voorzitter: Piet Schinck (De Borcht, Baarlo)
  Secretaris: Ton Leenders
  Penningmeester: Math Ghielen (IVN Helden)
  Verder bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van de heemkundeverenigingen Medelo, en Helden, de historische groepen De Borcht en De Brede, de Stichting Keverberg en IVN Helden.
 2. Dagelijks beheer museum
  Math Ghielen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.