Collectie

Vingerring
Breischeien uit de 19de eeuw
Replica van de Gouden Peelhelm
Marsmannetje gevonden in de Schrames (Helden)
Romeinse schaal
Koningsvogel (hoogste prijs bij schuttersfeest)
Inktpot

De collectie van het museum is niet in eigen beheer, maar is grotendeels afkomstig van deĀ  heemkundevereniging Helden. De heemkundeverenigingĀ  heeft haar depot in het voormalig Mariaklooster. Het depot is op woensdagmiddag geopend voor publiek.

De verzameling bestaat primair uit archeologische objecten, agrarische en andere werktuigen, personalia voorwerpen, Tweede Wereldoorlog documentatie inclusief de barak, volksdevotie, meubels en kleding. De collectie wordt momenteel gedigitaliseerd en is raadpleegbaar via www.peelenmaasnet.nl.

Objecten die eruit springen zijn vondsten uit de steentijd, urnen uit de late brons- en ijzertijd, Romeinse metaalvondsten, de verzilverde patroonsplaat en koningsvogel van de schutterij van St. Anna en St. Joris, de verzilverde inktpot van baron Frits uit Kessel, een hondsploeg uit de 17e eeuw, streekeigen kledingstukken, een eeuwenoude Keltische put, de verzameling breischeien, een replica van de Heldense sierschijf, een Marsbeeldje en een vingerring.

Hoogtepunt uit de collectie is de reconstructie van de aangeklede Romein die een reproductie van de Gouden Peelhelm draagt – waarvan het origineel zich in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden bevindt – opgegraven in de omgeving.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.