Educatie

Lespaketten
Voor basis- en middelbare scholen biedt Museum Peel en Maas diverse lespakketten aan. Onderwerpen die gekozen kunnen worden betreffen: Romeinen in het Land van Peel en Maas, Middeleeuwen, Kelten, de Peelrandbreuk, Steenkool en turfwinning, bestuurlijke geschiedenis van het Land van Peel en Maas, dorpen in Peel en Maas, de land- en tuinbouw en het huiselijk leven in de eerste helft van de 20e eeuw, de Tweede Wereldoorlog en dieren en planten.

Download nu als voorbeeld de docentenhandleiding met de lessen omtrent deportatie en bevrijding en maak een afspraak via info@museumpeelenmaas.nl

Download tevens voor leerlingen van groep 7 en 8 het lespakket over de Romeinen in Land van Peel en Maas. Over dit onderwerp is ook beschikbaar een pakket voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Ook kan  het museum in samenspraak met een docent een les naar vorm en inhoud aanbieden.

Canon Peel en Maas

Daarnaast is het streekmuseum initiatiefnemer van de canon van Peel en Maas en Neer. In deze canon is volop aandacht voor de geschiedenis van de regio. De canon start vanaf 3000 voor Christus en loopt tot het heden. Aan de hand van een pakkend verhaal worden kinderen geleid door de fee Mathilde die appels van een boom eet. Elke appel correspondeert met een tijdperk in de geschiedenis van Peel en Maas. Uitgewerkt zijn op dit moment: Prehistorie, Kelten en Romeinen, Vroege en Late Middeleeuwen en Kasteel Keverberg.

Het boekwerkje over de ‘Middeleeuwen’ is te downloaden via de website van het streekmuseum.
Klik hier.

In oktober 2017 is het boekwerkje over de Spaanse Tijd in Peel en Maas verschenen.
Ook dit exemplaar kunt je hier downloaden. 

Meer informatie op website van de Canon van Peel en Maas.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.