Ga direct naar:

Canon van Peel en Maas

dinsdag 20 januari 2015 23:15

Het Streekmuseum heeft het initiatief genomen tot het maken van de Canon van Peel en Maas en Neer. In deze canon aandacht voor de diverse tijdperken in de geschiedenis van deze regio. Aan de hand van Mathilde, die appels plukt van een boom, wordt aan de hand van de appels in de boom telkenmale het verhaal via een filmpje verteld over desbetreffende tijdperk.

De volgende fasen in de geschiedenis van Peel en Maas en Neer worden getoond:
Prehistorie, Kelten en Romeinen, Vroege en Late Middeleeuwen, Kasteel Keverberg in Kessel, Overkwartier van Gelder, Spaanse Nederlanden, Pruisische Tijd, Franse Tijd, Wereldoorlogen en 2e helft Middeleeuwen.

Van elk tijdperk is een aansprekende film beschikbaar. Kijk maar eens op de website van de Canon van Peel en Maas.

In het museum zijn tevens van elk tijdperk aansprekende voorwerpen en objecten te bekijken. 
Van de Middeleeuwen is in het museum het volgende te zien: Willibordusput, Kasteel Keverberg, boerderijen, landweer, water- en windmolens, klooster Keyserbosch, kerken in Maasbree en Helden, Schepenbankhuis, de Peel en enkele bijzondere dorpsbeelden. 

« Terug

Snelkoppelingen