Ga direct naar:

Cursus Middeleeuwen (cijns)

Cursus over Cijnzen in het Streekmuseum

In het najaar organiseert het Streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas een cursus over de inhoud, vorm en betekenis van cijnzen in de late Middeleeuwen 1300-1500 tot aan de Franse Tijd 1794-1814. Het gaat over een brok vrij onbekende geschiedenis van de gewone kerspellieden. Wat waren de rechten en de plichten van de gewone man. Hoe zag zijn bestaan er uit en  wat was zijn positie in het bestuur van het kerspel. Heel veel mensen in de late Middeleeuwen moesten cijns betalen. Waarom, hoeveel en aan wie men de cijns betaalde, komt aan de orde.

Vorig jaar is er een cursus paleografie gegeven door Jan Hanssen over oud schrift. De cursus over cijnzen sluit er op aan, want oude cijnsrollen en oude cijnsboeken worden behandeld en de nadruk zal liggen op cijnszaken van de kerspels Baarlo, Helden, Kessel, Maasbree en Meijel. Niet het transcriberen van oude geschriften staat centraal in deze cursus maar wel wat er met de tekst bedoeld wordt.

De cursus wordt gegeven door Piet Schinck. Hij publiceert binnenkort een boek over cijnzenin de late Middeleeuwen:  De ontwikkeling van het cijnssysteem in de late  middeleeuwen. De ondertitel van zijn boek luidt: Het besitt, het gebruyck en de bouwingh van cijnzen, de kleine feodaliteit, in het kerspel Baerle (Baarlo) 1294-1578 en het Overkwartier van Gelder.

Voor de genealogen onder ons is dit rechtshistorische boek en de cursus interessant en van belang, omdat zowel het boek en de cursus aanwijzingen geven voor stamboomonderzoek in de late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.

De cursus wordt gegeven in Kerkeböske te Helden, Aan de Koeberg 3, op de donderdagavonden om 19.30 uur op 18 okt.; 1 nov.; 15 nov.; 13 dec. 2018 en op 10 jan.; 24 jan. 2019 en kost € 3 per cursusavond waarvoor u ook koffie/thee krijgt.

Opgave tot deelname bij a.m.l.leenders@home.nl

Snelkoppelingen