Ga direct naar:

Educatie voor jong en oud

Het streekmuseum zal zich nadrukkelijk richten op het verspreiden van de informatie en de kennis van de objecten en thema’s die gepresenteerd worden. Daarbij staat educatie voor jong en oud voorop. Deze kennisoverdracht gebeurt op basis van opdrachten, lezingen, puzzeltochten, rondleidingen en buitenactiviteiten. Het Streekmuseum wil een vraagbaak zijn en activiteiten organiseren voor het gehele onderwijsveld in de regio.

Canon Peel en Maas en Neer
Het streekmuseum is initiatiefnemer van de canon van Peel en Maas en Neer. In deze canon volop aandacht voor de geschiedenis van deze boeiende regio. De canon laat een beeld zien door de eeuwen heen, en start vanaf 3000 voor christus tot het heden. Aan de hand van een aansprekend verhaal waarbij de kinderen geleid worden door de fee Mathilde die appels van een boom eet. Elke appel correspondeert met een tijdperk in de geschiedenis van Peel en Maas. Uitgewerkt zijn op dit moment onder meer: Prehistorie, Kelten en Romeinen, Vroege en Late Middeleeuwen en Kasteel Keverberg.
Het boekwerkje over de 'Middenleeuwen' is te downloaden via de website van het streekmuseum.
Klik hier.

In oktober 2017 is het boekwerkje over de Spaanse Tijd in Peel en Maas verschenen.
Ook dit exemplaar kunt u hier downloaden. 

Meer informatie op website van de Canon van Peel en Maas.

Voor nieuwsgierige kinderen 
Voor kinderen is er een heleboel te leren in het Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas. En dat op een leuke speelse manier. We noemen:
Het Rad van avontuur met de streekkaart waarbij de kinderen spelenderwijs de regio leren kennen. Ook kan een bezoek worden gebracht aan de diverse themakamers, zoals die van de Romeinen, Deportatie en de dorpen in Peel en Maas. De prachtige beelden die te zien zijn in de filmkamer van het museum tonen het verleden en heden van het museum.

Vormen van bezoek
Voor elke vorm van bezoek geldt dat de leerling op verschillende manieren actief kan zijn! 

  1. U kunt zelf met een groep het museum bezoeken gedurende de openingstijden. Dit is gratis;
  2. Wij kunnen een groepsrondleiding over een thema verzorgen van één uur voor € 3 per leerling. Hierin kan ook opgenomen zijn het bekijken van een van onze film-documentaires. De rondleiding op maat kan op afspraak wat tijd betreft op elk moment plaats vinden;
  3. Wij kunnen u voor € 3 per leerling een geheel uitgewerkte lescyclus over een thema aanbieden in een drietal onderdelen: Een introductieles in de klas, een belevingsles in het museum ( op afspraak)  en een  reflectieles weer in de klas.
  4. De kosten voor het museumbezoek met rondleiding op maat, zoals vermeld onder 2 en 3  kunnen in overleg met Cultuurpad vergoed worden.

Startsein structurele samenwerking met het onderwijs!
Het Streekmuseum werkt aan een doorlopende leerlijn waar leerlingen met het concrete erfgoed in en rondom het museum leren over de ontstaansgeschiedenis, de unieke kenmerken van het landschap en de achtergronden van hun eigen omgeving. Voor ieder leerjaar willen we een lokaal aanbod ontwikkelen dat is afgestemd op de lessen erfgoed, geschiedenis en aardrijkskunde in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Dat betekent dat leerlingen ieder schooljaar in samenwerking met het Streekmuseum in aanraking komen met het bijzondere erfgoed dat onze streek rijk is. Scholen ontvangen hiertoe 3 kant-en-klare-lessen voor leerlingen in het basisonderwijs (bovenbouw) en voortgezet onderwijs (onderbouw). De lessen zijn opgezet volgens een vaste didactische structuur en zorgen voor een volwaardig leerproces dat past binnen de kerndoelen en aansluit bij de vensters van de canon van Nederland. Wij worden hierbij ondersteund door ervaren specialisten in de erfgoededucatie ( zoals o.a. Zeeman & de Regt , Onderwijskundigen).

Onderwerpen die gekozen kunnen worden betreffen: Romeinen in het Land van Peel en Maas, Middeleeuwen, Kelten, de Peelrandbreuk, Steenkool en turfwinning, bestuurlijke geschiedenis van het Land van Peel en Maas, dorpen in Peel en Maas, de land- en tuinbouw en het huiselijk leven in de eerste helft van de 20e eeuw, Wereldoorlog II en dieren en planten.

Download nu als voorbeeld de 
docentenhandleiding met de lessen omtrent deportatie en bevrijding en maak een afspraak met onze contactpersoon Dré Hanssen: 077 307 28 20, info@museumpeelenmaas.nl

Download tevens voor uw leerlingen van groep 7 en 8 het lespakket over de Romeinen in Land van Peel en Maas. Over dit onderwerp is ook beschikbaar een pakket voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Snelkoppelingen